Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

Používané astrologické techniky:

Slunce jednou do roka projde stupněm a minutou Zvěrokruhu stejnou jako při narození. Horoskop spočítaný pro tento okamžik se jmenuje SOLÁRNÍ REVOLUCE a ukazuje na možnosti následujícího roku, které přicházejí zvenku.

Ze vztahu mezi délkou otočení Země kolem vlastní osy a dobou oběhu Země kolem Slunce vychází metoda zvaná SEKUNDÁRNÍ DIREKCE: tak jako Solární revoluce nabízí pochopení těžiště a souvislostí témat jednoho roku, sekundární direkce ukazují, zvláště pohybem Luny vůči Slunci, k čemu jsme ve stejném období vnitřně "připraveni", k čemu zatím nebo už ne.

TRANZITY planet přes prvky horoskopu zpřesňují typ zkušeností, kterými máme procházet nebo jsme procházeli v daném období nebo v konkrétní situaci.

REVOLUCE dalších planet a prvků ukazují opakovanou nebo částečnou možnost průchodu zkušenostmi na vyšší úrovni

V astrologii vztahů/synastrii zaprvé porovnávám Nativity. Dále dávám přednost společnému horoskopu, který vzniká jako průsečík dvou (nebo více) nativit v prostoru a čase - KOMBINOVANÝ HOROSKOP. Tuto společnou nativitu je možné rozvíjet v čase (oproti složenému horoskopu polovičních vzdáleností, se kterým se nedá dál pracovat).

Výklad horoskopu malého dítěte je nutně provázán s HOROSKOPY NAROZENÍ RODIČŮ (nebo náhradních rodičů), proto jsem ráda, mohou-li se konzultace zúčastnit všichni tři

Pro ZPŘESNĚNÍ ČASU NAROZENÍ používám Astrologickou mandalu Dane Rudhyara. Podkladem k jejímu vzniku byly SABIÁNSKÉ SYMBOLY, inspirované komentáře jednotlivých stupňů Zodiaku.

Úvodní strana | Poradna