Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

6.6. 2020 (0 - 24), GMT
MO 270 NE 4:10  20°52'53" Pi
MO 225 UR 9:11  08°49'34" Ta
MO 330 PL 10:30  24°36'07" Cp
MO 330 JU 13:36  26°25'12" Cp
MA 45 SA 14:50  01°24'15" Aq
SO 135 SA 16:08  01°24'07" Aq
MO 180 NN(True) 18:10  29°05'06" Ge
SO 90 MA 19:11  16°31'22" Pi
MO 180 NN 19:32  29°52'55" Ge
MO   CP 19:44  
MO 330 SA 22:08  01°23'30" Aq

sms MINIKURZ:
AK77: Dobězný sextil 300st. umožňuje vědomé využití dosavadního poznání v nových formách a způsobech realizace.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 02Ge43 15.5. 1523
6.6. So
Novým králem Švédska se stal Gustav I. Vasa. Podařilo se mu osvobodit Švédsko z nadvlády Dánska a tak prakticky zrušit kalmarskou unii ( 1397). ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Corneille [kornej] Pierre, * 6. 6. 1606, + 1. 10. 1684, francouzský klasicistní dramatik a básník. Autor poetických a hravých komedií Vdova, Královské náměstí, Komické iluze aj., tragédie Médée a tragikomedie Cid s námětem ze španělských dějin, jež vyvolala bouřlivou diskusi o klasicistním umění. Na převážně antických hrdinech (Horatius, Cinna, Polyektes) ukazuje, jak se vůle, hrdinství, vlastenectví, povinnost a čest dostávají do konfliktů a vítězí nad citem a vášní. ...více
KOMENTÁŘ
 Narozen po Novu, 5pl. ve variab. modu, 5pl. zemský živel, retr. MA SA, SL 45 PL(!), SL je midpunkt pro ME/UR, ME pro NE/PL, UR konj.9.n.d.(!), MA kvink. PL, SL konj. stálice Beatrix(MA,ME), T-kva.UR MA/JU, Rádlo ME SA/JU, troj. PL kvink. MA kva. JU sex. PL.
Nov před nar. - 14Blíž.32 – PL kvink.MA(!), další jako v nativitě.
1.Nov – sek.dir. r.1635 – 12Rak47, 5pl. v zem. živlu, 0 pl. oheň, ME kvink. MA, Nov kvintil PL(!), MA konj.3.n.d.(!), ME konj. MC n.d., duch. troj. PL SA/JU, troj. Nov sex. NE bisept. VE UR 45 Nov, Luna přešla 2x přes ME.
2.Nov – sek.dir. r.1664 – 11Lev5, 6pl. fix.mod, 0 voda, Nov 45 VE(!), JU kva. UR(!), konfig: T-kva. UR MA/JU, yod VE PL/MA, duch. troj. PL SA/JU, troj. ME tri. MA kva.JU kvink. ME, troj. ME tri. MA kvink. PL kva. ME.
Full – sek. dir. r.1679 – SL 24Vodnář44, 5pl. variab. mod, SA tri. PL(!), DH kvint. MA(!), Drak ME op.JU sex. PL tri. ME tri. SA sex.JU
Úmrtí dir. – SL kva.UR, SA tri. PL(!), T-kva. SL JU/UR, Velký tri. SL SA PL, Rádlo SL JU/SA

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – ŽENA-AKTIVISTKA V EMOTIVNÍM PROJEVU DRAMATIZUJE SVÉ POHNUTKY (vášnivá reakce na hluboký nový zážitek)
Merkur nat. – NA ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDU JE AUTO ZNIČENO SRÁŽKOU S VLAKEM (tragické následky, které se pravděpodobně projeví, když se vůle jedince lehkomyslně napře proti síle kolektivní vůle společenství)
Nov před nar. – DVĚ HOLANDSKÉ DĚTI SPOLU MLUVÍ, SDĚLUJÍ SI NAVZÁJEM SVÉ POZNATKY (potřeba tříbení vlastních zkušeností v kontaktech s lidmi podobného smýšlení a názorů)
1.Nov – HLASUJÍCÍ RUKA SE VZTYČENÝM PALCEM (síla vůle při formování charakteru)
2.Nov – DOSPĚLÍ NA VEČERNÍ GARDEN PARTY. TRÁVNÍK JE OSVĚTLEN BAREVNÝMI LAMPIÓNY (relaxace ve skupině, v příjemném prostředí: únik z pracovní rutiny)
Full - MOTÝL, JEHOŽ PRAVÉ KŘÍDLO JE DOKONALEJI FORMOVÁNO (schopnost rozvinout racionální a plně vědomý aspekt mysli s předstihem vůči normální evoluci)
Dračí ocas nat. – PĚTILETÉ DÍTĚ NESE TAŠKU S NÁKUPEM (okamžik, kdy se jedinec chopí příležitosti vzít na sebe společenskou odpovědnost, která přesahuje dosažený stupeň jeho vývoje)
Dračí hlava nat. - KNĚZ, CELEBRUJÍCÍ SVATEBNÍ OBŘAD (ritualizace produktivních interpersonálních vztahů)

-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.