Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

26.10. 2020 (0 - 24), GMT
MO 120 ME 1:59  02°23'52" Sc
MO 315 MA 2:21  17°35'10" Ar
MO 120 SO 3:30  03°10'35" Sc
MO 45 JU 7:38  20°16'59" Cp
MO 330 CH 9:04  06°01'03" Ar
SO 225 NE 10:34  18°28'11" Pi
MO 45 PL 12:11  22°36'21" Cp
MO 300 UR 14:43  08°53'29" Ta
MO 45 SA 18:48  25°57'46" Cp

sms MINIKURZ:
AK96: Bod štěstí (Luna-Slunce+AS) přirozený projev životní síly pro zkušenosti v domě.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 23Li50 17.10. 1925
26.10. Po
Společnost národů dosáhla odchodu řeckých vojsk z Bulharska. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Trockij Lev Davidovič, vl. jm. Lev Bronštejn, * 26. 10. 1879, + 21. 4. 1940, ruský a sovětský politik. Od 90. let 19. stol. činný v ruské sociální demokracii. 1905 jeden z hlavních vůdců revoluce v Petrohradě. Po svém zatčení a internaci na Sibiři uprchl do zahraničí, odkud se vrátil v květnu 1917. Mimořádně schopný organizátor vybudoval a vedl Rudou armádu. Vzhledem ke svým výborným organizátorským a řečnickým schopnostem byl obecně považován za nástupce V. I. Lenina. ...více
KOMENTÁŘ
 Narozen ve 3/8 lunačního cyklu.
Nativita:
5 fix, 5 země, 0 vzduch, retr. ME JU SA NE PL, Stell. NE MA PL/Býk, SL mp MA/SA, SA mp ME/UR, VE konj. Benetnash (MA SA UR), JU konj. Fomalhaut (VE ME), SA konj. Alderamin (SA JU), UR konj. Alioth (MA), SL tri JU!!, MA okt SA!, MA konj. PL, LU sex CL!, Rádlo LU VE/MA PL.
Sekundární direkce:
Nov před nar. – 21Váhy54, 5 země, VE stac! , retr. MA JU SA NE PL, ME dec VE!!, ME kvink MA!, Nov kvink CL!!, VE tri CL!, MA PL 2sep UR sep ME 3sep MA PL.
1898 – 1.Nov – 21Štír18, 5 fix, retr. MA SA NE PL, Stell. NE MA PL/Býk, Nov okt VE!!, MA n SA přesně!, MA 3okt VE okt Nov op MA.
1905 vých. elong. ME 20Střelec36, SL 28Štír39 (22st4m34s)
1924 ME konj. SL 18Střelec5
1927 – 2.Nov – 21Střelec7, 5var, 0 vzduch, retr. ME MA NE PL, Stell. NE MA PL/Býk, VE 3sep SA!!, SA kvink UR!!, UR tri NE, UR 2sep PL!!, PL 2sep UR 2sep Nov 3sep PL, SA 3sep UR 2sep Nov 2sep SA, Rádlo JU UR/NE, Rádlo NE VE/JU,
v min. cyklu přešla LU 2x ME.
1919 VE záp. elong. 25Váhy36, SL 12Střelec23 (46st49m40s)
1940 – úmrtí (pro 12:00GMT) – 5 země, retr. UR NE PL, Stell. NE UR SL/Býk, JU op UR, SA kvink UR!!, UR tri NE!, PL konj. MA nat!!, V. kva JU LU UR ME, V. tri NE URSL, Rádlo JU UR/NE.
Úmrtí – tranzit (pro 12:00GMT) – 0 voda, retr. NE, Stell. SL SA UR/Býk, SL kva PL!, (LU konj. DH), SL SA okt VE okt PL kva SL SA.

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – NA MALÉ VESNICI SE STAVBY NOVÉHO DOMU ÚČASTNÍ VŠICHNI SOUSEDÉ - JE TO SPOLEČENSKÁ UDÁLOST (pocit sounáležitosti, demonstrovaný společným úsilím) nebo MLADÍK NESE PŘI RITUÁLU UCTÍVÁNÍ ZAPÁLENOU SVÍCI (výchovná síla ceremonií, vtiskující velké obrazy kultury těm, kteří se sešli, aby se jich zúčastnili)
Venuše nat. – VLAJKA NA PŮL ŽERDI PŘED ÚŘEDNÍ BUDOVOU (společenské ocenění dobře vykonané práce a naplněného osudu) nebo CHLAPEC S KADIDELNICÍ PŘISLUHUJE KNĚZI U OLTÁŘE (první stupeň aktuální účasti na velkém rituálu planetární evoluce)
Jupiter nat. – ZKAMENĚLÉ KMENY STROMŮ LEŽÍ POLÁMANÉ NA PÍSKU V POUŠTI (každá plně vyspělá společnost je schopna schraňovat záznamy o tom, čeho dosáhla)
Saturn nat. – VLÁDCE NÁRODA (aktivní síla jako výsledek formální integrace kolektivní touhy po řádu)
Uran nat. – PĚTILETÉ DÍTĚ MÁ PRVNÍ HODINU TANCE (učit se používat svou schopnost emocionálního sebevyjádření v souladu s kulturními normami)
Nov před nar. – DÍTĚ DÁVÁ PTÁKŮM NAPÍT Z FONTÁNY (příspěvek prostých duší k blahu a štěstí méně vyvinutých bytostí, které žízní po obrodě)
Venuše stac. – KROTITEL LVŮ PŘEDVÁDÍ SVÉ UMĚNÍ A VŮLI (potřeba krotit své životní energie v zájmu naplnění vlastního osudu)
1.Nov – LOVCI STŘÍLEJÍ DIVOKÉ KACHNY (společensky akceptovatelná uvolnění agresivních instinktů jedince nebo skupiny)
Merkur – vých. elong. – DÍTĚ A PES VE VYPŮJČENÝCH BRÝLÍCH (použití představivosti a předstírání při předjímání vyšších stupňů vývoje)
ME konj. SL – PELIKÁNI, ZDECIMOVANÍ NEBLAHÝM PŮSOBENÍM ČLOVĚKA, HLEDAJÍ BEZPEČNĚJŠÍ OBLASTI, ABY MOHLI VYVÉST MLÁĎATA (lidé, jimž leží na srdci budoucnost, musejí objevovat nový způsob života a zdravější prostředí)
2.Nov – ČÍNSKÁ PRÁDELNA (používat zvláštností svého rasově-kulturního původu v zájmu přežití a prosperity v cizím prostředí)
Venuše záp. elong. - OREL A VELKÁ BÍLÁ HOLUBICE SE PROMĚŇUJÍ NAVZÁJEM JEDEN V DRUHÉHO (interakce duchovní Vůle a principu Lásky, nastane-li kritická nutnost)
Dračí ocas nat. – BENÁTŠTÍ GONDOLIÉŘI HRAJÍ SERENÁDU (štěstí jako základní tón společenské integrace a přizpůsobení se zvyku)
Dračí hlava nat. - PŘI BOHOSLUŽBĚ SE OZÝVÁ ZPĚV SKRYTÉHO CHÓRU (naplnění kreativní funkce jedince pomocí jeho účasti na skupinovém úkonu, zasvěceném transcendentnímu uskutečnění jednoty)

-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.