Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

25.5. 2016 (0 - 24), GMT
VE 180 MA 2:38  00°51'54" Sg
MO 300 NE 4:26  11°56'02" Pi
MO 120 JU 7:39  13°37'49" Vi
MO 30 SA 7:56  13°46'30" Sg
MO 240 ME 9:34  14°38'34" Ta
MO 45 MA 11:38  00°44'00" Sg
MO 225 VE 12:53  01°23'25" Ge
MO 0 PL 14:20  17°09'34" Cp
MO 120 NN 15:44  17°53'41" Vi
MO 120 NN(True) 16:26  18°15'54" Vi
MO 225 SO 19:43  05°00'33" Ge

sms MINIKURZ:
AK71: Další Aspekty jsou vztahy po Konjunkci před Opozicí nebo po Opozici a před Konjunkcí: Vztahy poznávací nebo vycházející z míry poznání.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 16Ta25 7.5. 1902
25.5. Ne
Parlamentní volby v Belgii skončily těsným vítězstvím vládní klerikální strany.
25.5. Ne
Ruská vláda zveřejnila výnos, jímž se zakazuje vydávání a šíření knih Lva Nikolajeviče Tolstého. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Emerson [emrsn] Ralph Waldo, * 25. 5. 1803, + 27. 4. 1882, americký romantický filozof, prozaik a básník. Vůdčí osobnost hnutí transcendentalistů. Ovlivněn německou klasickou filozofií, anglickým romantismem a americkým unitářstvím vytvořil novoplatónsko-panteistický systém, v němž příroda jako vtělení myšlenky je projevem Božské nadvůle. Místo technického pokroku a shromažďování bohatství zdůrazňoval snahu nalézt autentický vztah k přírodnímu celku, který je cestou k ...více
KOMENTÁŘ
 Nov před nar. 2Býk56 je v kva. na DH (nod. IC), yod VE,ME/NE, septil. trojúh.VE,JU/MA.
V Nativitě chybí opozice, převažuje 5 planet ve variabilním/mutuálním modu. 2x yod – SA,NE/VE a MA,UR/PL, Jupiter je vnitřním mp. pro UR/SA, Neptun je vnějším mp. pro MA/PL.
1.Nov – 27Blíženci3 v sek.dir. odpovídá r.1828, VE konj. nod. IC, Nov na hrotu V. nod.dům, JU – hrot VIII.nod.d., T-kva. VE,NE/MA, malý červený troj. MA,NE/UR.
2.Nov – 25Rak7 na hrotu VI.nod.d. v sek. dir. odp. r. 1857, Luna přešla 2x přes ME.
Úplněk 9Lev55 odp. r. 1873, stac. NE 21Panna0, rádlo SL,LU/UR, duchovní troj. NE,VE/MA,SA(přesná konj. na 19.st.Panny, JU konj. nat. ČL., ME direktní.
Úmrtí – tranzit – 7 planet v VI. nod.d., LU konj. nod. MC

Sabiánské symboly:
Nov před – DVA ŠEVCI PRACUJÍ U JEDNOHO STOLU (perspektiva)
Nativita:
Slunce CESMÍNA A JMELÍ OŽIVUJÍ DÁVNÉ VZPOMÍNKY NA VÁNOCE (návrat ke zdroji)
Merkur - ZAHRADNÍK PROŘEZÁVÁ VELKÉ PALMY (je nutno opakovaně proklesťovat)
Venuše - VELKÉ PUBLIKUM KONFRONTUJE ČLOVĚKA NA SCÉNĚ, KTERÝ
ZKLAMAL JEHO OČEKÁVÁNÍ (zodpovědnost)
Mars - KOMUNISTICKÝ AKTIVISTA ŠÍŘÍ SVÉ REVOLUČNÍ IDEÁLY (obraz katabolického činu)
Uran - HOŘÍCÍ KRB V OPUŠTĚNÉM DOMĚ (naděje)
Neptun - KRÁLÍK SE PROMĚŇUJE V DUCHA PŘÍRODY (transsubstanciace)
Pluto - ŽOKEJ ŽENE KONĚ, CHCE CO NEJVÍC PŘEDEHNAT SOUPEŘE (sebepodnícení)
1.Nov - BANKROTEM DÁVÁ SPOLEČNOST PŘETÍŽENÉMU JEDINCI
ŠANCI ZAČÍT ZNOVU (osvobození se od minulosti)
2.Nov - HOSTÉ SI ČTOU V KNIHOVNĚ LUXUSNÍHO DOMU (třídní transformační standard)
Úplněk po 2.Novu – (SL) RANNÍ ROSA SE ZAČÍNÁ TŘPYTIT V PAPRSCÍCH VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE, ZAPLAVUJÍCÍCH POLE (proměna), (LU) ČLOVĚK, KTERÝ PO URČITOU DOBU ZTĚLESŇOVAL IDEÁL, JE NUCEN SI UVĚDOMIT, ŽE ON SÁM TÍM IDEÁLEM NENÍ (kritická potřeba vlastního přehodnocení)
Stac. Neptun - PLAVECKÝ ZÁVOD - usilovnost

-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.