Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

18.2. 2019 (0 - 24), GMT
MO 225 JU 0:03  20°27'04" Sg
SO 300 UR 7:55  29°21'48" Ar
CH   AR 9:06  
VE 0 SA 10:52  16°46'10" Cp
ME 315 UR 13:21  29°22'16" Ar
MO 150 ME 14:19  14°26'16" Pi
MO 135 CH 15:13  00°00'48" Ar
MO 150 NE 16:04  15°32'47" Pi
MO 210 SA 18:02  16°47'54" Cp
MO 210 VE 18:35  17°08'43" Cp
SO   PI 23:04  
SO 330 CH 23:50  00°01'56" Ar

sms MINIKURZ:
AK94: Vertex – zeměpisný západ v hor. Neosobní bod. Je nutné pracovat s tím, co přichází zvenku.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 15Aq31 4.2. 1867
18.2. Po
V uherském sněmu byl přečten královský reskript uznávající uherské pojetí právní kontinuity; byla jmenována nová uherská vláda s předsedou hrabětem Andrássym, čímž byl uskutečněn základ rakousko-uherského vyrovnání.
18.2. Po
Sešly se zemské sněmy, jež měly volit do rady neuherských zemí na základě únorové ústavy. Státoprávní většina českého sněmu to odmítla, v moravském sněmu byly volby konány, ale s výhradou, načež byly oba sněmy rozpuštěny (27. 2. a 4. 3.) a vypsány nové volby. Haličský sněm se rozhodl pro obeslání říšské rady. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Volta Allessandro Giuseppe Antonio Anastazio, * 18. 2. 1745, + 5. 3. 1827, italský fyzik; člen Královské společnosti v Londýně a Francouzské akademie věd. Jeden ze zakladatelů elektrodynamiky. Dokázal, že jevy pozorované L. Galvanim (patrné při pokusech prováděných na svalech žab), jsou způsobeny elektrickým proudem vznikajícím při ponoření dvou různých kovů do elektrolytu. Tento úkaz později vedl k vytvoření prvního elektrického článku. Po Voltovi nazvána jednotka volt. ...více