Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 


24.8. 2016 (0 - 24), GMT
MA 0 SA 11:26  09°52'39" Sg
MO 240 VE 12:06  23°09'14" Vi
MO 60 CH 13:21  23°53'48" Pi
MO 30 UR 13:56  24°14'39" Ar
MO 240 JU 18:06  26°42'23" Vi
MO 240 ME 19:38  27°36'54" Vi
MO   GE 23:40  
MO 135 PL 23:58  15°10'48" Cp

sms MINIKURZ:
AK40: V Kozorohu Saturn proti mateřské Luně v Raku důsledně staví otcovské principy odpovědnosti za skutky i myšlenky, za to co bylo, je i bude.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 10Le55 3.8. 1921
24.8. St
V Postupimi byla uvedena do provozu tzv. Einsteinova věž.
24.8. St
U Hullu explodovala v průběhu zkušebního letu britská vzducholoď ZR 2, přičemž zahynulo 41 ze 47 členů posádky. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku
BNS


   
Borges [borches] Jorge Luis, * 24. 8. 1899, + 14. 6. 1986, argentinský spisovatel. Spolupracoval s avantgardními časopisy; jako ředitel argentinské Národní knihovny se věnoval ediční a literárněhistorické práci (dějiny starogermánských literatur). Světového ohlasu dosáhl povídkami, eseji a básněmi. V rané tvorbě převládala prostředí předměstí: básně Fervor de Buenos Aires (Vroucnost Buenos Aires), esej Evaristo Carriego. ...více
KOMENTÁŘ
 Narozen na konci 5/8 lunačního cyklu, LU přešla SA a DH a čeká ji PL, pak NE na DO.
Nativita:
5 oheň, 5 variab., retr. ME SA UR, SL mp JU/NE, NE konj. Polaris (SA VE), SA op PL!, ?Prst Světa SL UR/LU, ?Rádlo SA PL/LU, UR 2sep ME sep MA sep UR.
Sekundární direkce:
Nov před nar. – 13Lev45, 5 variab, 5 oheň, VE kva JU!!, ME kva UR!, NE konj. DO!, konf: PL okt VE kva JU okt UR op PL, Rádlo PL SA/Nov, ME sex JU okt SA 2sep ME, PL okt VE sex MA 2sep PL, PL sex Nov 2n JU 3okt PL.
Full před nar. – SL: 27Lev53, 5 fix, 5 oheň, 0 země, SA stac! , retr. ME, MA 2sep NE!!, ME okt MA přesně!, SA op PL!, NE konj. DO!, Rádlo LU,SL ME/NE, NE sex ME okt MA 2sep NE.
1911 – 1.Nov – 12Panna20, 7 variab!, VE n MA přesně!, MA okt UR!!, T kva PL SA/Nov, Rádlo PL SA/MA,
v min. cyklu přešla Luna 2x přes ME.
1911 záp. elong. ME 24Lev27, SL 12Panna29 (18st4m54s)
1940 – 2.Nov – 11Váhy20, 0 země, 6 vzduch, retr. NE PL, Stell Nov ME VE/Váhy, Nov konj. MA nat.!, VE tri PL!, Rádlo PL SA/VE, PL 2 kvint MA n SA op PL,
v min. cyklu Luna nepřešla přes ME a VE.
1970 – 3.Nov – 10Štír48, 5 variab, 0 země, 5 voda, retr. NE PL, Stell. MA UR SA/Střelec, Stell. Nov VE JU ME/Štír, VE a JU neasp.! , 9.n.d. konj. ME nat.!!, ME konj. MA!!, UR 4n NE!, PL 2kvint Nov n SA op PL.
1980 – SL konj. JU 20Štír3
1983 vých el. ME 16Střelec21, SL 24Štír3 (22st26m15s)
1984 – Full - SL:24Štír53, 7 variab, 5 oheň, Nod. osa mp NE/PL, retr. NE PL, Stell. UR MA VE ME/Střelec, 9.n.d. konj ME nat.!, JU konj. 12.n.d.!!, SA konj DH, MA konj VE!, žádná pl. konf., ale: JU SL UR MA VE ME/12.n.d. a SA těsně pod DH!.
1985 ! – úmrtí dir. – 8 variab!, 0 země, JU uvnitř 12.n.d.(1st) – Stell., SA těsně pod DH, a LU konj. DO(1st39m)
úmrtí tranzit! (pro 12:00GMT) – 5 variab, retr. MA SA UR NE PL, PL konj JU nat.!!, NE sex PL!!, T kva SL UR/JU, PL okt UR kva JU op PL, PL 2n MA sex JU op PL.

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – VELKÝ BÍLÝ KŘÍŽ, VÉVODÍCI KRAJINĚ (moudrost a soucit, které mohou vyniknout jako následek prožitého utrpení a izolace) nebo PORTRÉT, UMĚLECKY ZVÝRAZŇUJÍCÍ DŮLEŽITÉ RYSY LIDSKÉ HLAVY (schopnost jasně sám sobě vykreslit charakteristické rysy a obecný význam kterékoli životní situace)
Neptun nat. – CIKÁNKA VYCHÁZÍ Z LESA, KDE TÁBOŘÍ JEJÍ KMEN (tíhnutí k účasti ve větším celku bytí, které je strukturováno intelektem)
Nov před nar. – LIDSKÁ DUŠE, HLEDAJÍCÍ PŘÍLEŽITOSTI, JAK SE PROJEVIT NAVENEK (touha po sebeaktualizaci)
Full před nar. – SL: MNOHO MALÝCH PTÁČKŮ NA VĚTVI VELKÉHO STROMU (široká, možná matoucí otevřenost vůči mnohosti inspirujících skrytých možností) a LU: POKÁCENÝ A OŘEZANÝ VELKÝ STROM, ZÁSOBA DŘEVA NA ZIMU (poznatky a dovednosti, použité v přirozených podmínkách k uspokojenízákladních životních potřeb)
Saturn stac! - DĚTI V KLOBOUČCÍCH PROTI SLUNCI SI HRAJÍ NA PLÁŽI (ochrana, kterou společnost poskytuje dosud nezralým jedincům, začínajícím se vyrovnávat s mocnými energiemi své nevědomé přirozenosti)
1.Nov – MOCNÝ STÁTNÍK USMĚRŇUJE A PŘEKONÁVÁ STAV POLITICKÉ HYSTERIE (kolektivní potřeba řádu a strukturální provázanosti, soustředěná a vložená v určitou osobnost)
Merkur – záp. elong. – VELIKÝ VELBLOUD KRÁČÍ NAPŘÍČ NESMÍRNOU A STRAŠNOU POUŠTÍ (soběstačnost při dlouhém a vyčerpávajícím dobrodružství)
2.Nov – HORNÍCI VYSTUPUJÍ Z HLUBIN UHELNÉ ŠACHTY (je nutno pokračovat v zápase o vědění i na hlubších úrovních, v zápase, který udržuje oheň v krbu kolektivní mysli společnosti)
3.Nov – TONOUCÍ MUŽ BYL ZACHRÁNĚN (hluboký zájem společenské skupiny o bezpečnost svých členů)
Venuše neasp. – DAV SESTUPUJE Z HORY, KDE VYSLECHL SLOVA VELKÉHO MISTRA (potřeba vtělit inspirující zážitky a učení do každodenního života)
Jupiter neasp. - PAPOUŠEK OPAKUJE, CO PRÁVĚ VYSLECHL (schopnost předávat transcendentní znalosti)
konj. SL/JU – VOJÁK, POSLUŠEN SVÉHO SVĚDOMÍ, ODMÍTÁ ROZKAZ (být připraven čelit následkům odmítnutí autoritativních postupů agresivní společnosti)
Merkur vých. elong. – VELIKONOČNÍ OBŘAD ZA ÚSVITU PŘILÁKAL VELKÝ DAV (kulturou podněcovaná touha po společné účasti v procesu obrození)
Full – SL: DOBROČINNÝ BAZAR, ORGANIZOVANÝ CÍRKVÍ (i ty nejprostší interakce mezi lidmi, tvořícími společenství, a lidmi individuálně myslícími, mohou být zhodnoceny prostřednictvím duchovního nebo transcendentního stvrzení) a LU: VELKÝ VEŘEJNÝ PARK (pěstování přirozených energií pro kolektivní prospěch a vzpruhu)
Dračí ocas nat. – CIKÁNKA VYCHÁZÍ Z LESA, KDE TÁBOŘÍ JEJÍ KMEN (tíhnutí k účasti ve větším celku bytí, které je strukturováno intelektem)
Dračí hlava nat. - SOCHAŘ PŘI PRÁCI (schopnost dát hmotě formu a vtisknout jí svou vizi)

http://wikipedia.infostar.cz/j/jo/jorge_luis_borges.html
http://celaforum.nuevamayoria.com/DATA/cz/articulo.021011.php
-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.