Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

16.10. 2018 (0 - 24), GMT
MO 0 PL 8:53  18°48'51" Cp
MO 90 SO 18:01  23°19'14" Li
MO 60 JU 21:49  25°11'24" Sc

sms MINIKURZ:
AK91: Zásadní význam mají aspekty mezi Planetami. Rozlisujeme také některé další významné Body a vztahy.LBA  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 15Li54 10.10. 1923
16.10. Út
V Českých zemích proběhly volby do obecních zastupitelstev. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Wilde [vajld] Oscar Fingal O'Flahertie Wills, * 16. 10. 1854, + 30. 11. 1900, anglický dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu. Ovlivněn estetickými názory J. Ruskina a W. H. Patera, stal se ústřední postavou hnutí dekadentů, proklamujících oslavu krásy a odmítajících spojení umění a morálky. Tyto názory se nejvýrazněji projevují v románovém podobenství Obraz Doriana Graye a v esejích. V dramatické tvorbě navázal na tradici komedie mravů v konverzačních dramatech ...více
KOMENTÁŘ
 Narozen v 7/8 lunačního cyklu.
Nativita:
Retr. SA UR NE PL, ME mp SL/MA, SA mp ME/JU, PL mp SL/ME, SL konj. Spica(VE MA), SL konj. Arcturus (JU MA), ME konj. Zuben Elgubi (ME MA), VE konj. Vindemiatrix (SA ME), JU konj. Nashira (SA JU), SA konj. Rigel (JU MA), NE konj. Achernar (JU), LU 3sep JU!!, LU kva UR!, ME tri NE!, T kva ME UR/LU, Rádlo ME UR/NE, VE 2sep JU 2sep PL 3sep VE.
Sekundární direkce:
Nov před nar. – 28Panna58, 5 var, 0 oheň, 6 země, retr. UR NE PL, MA op UR, Duch. tr. MA NE/JU, Duch. tr. JU UR/NE, SA 2sep Nov 2sep JU 3sep SA, Rádlo MA UR/NE, Yod MA sex JU/SA.
Full před nar. – SL: 12Váhy43, retr. SA UR NE PL, MA sep JU!, T kva SL LU/JU, Prst Sv. NE SA/ME, Rádlo SL LU/SA, MA sep JU 2sep PL 3sep MA, SL okt MA 3okt LU op SL.
1860 – 1.Nov – 28Váhy10, retr. SA UR NE PL, VE tri SA!, VE kvink UR!!, Prst Sv. NE SA/Nov, T kva SA MA/NE, Rádlo ME UR/NE, Rádlo UR ME/JU, Yod NE PL/VE, JU 2sep PL sep UR 2sep JU.
1867 vých. elong. ME 28Štír13, SL 5Štír13 (23st47m55s)
1874 – Full – zatm. LU, SL: 12Štír10
1888 – 2.Nov – 27Štír48 – zatm. SL, 6 fix, 5 voda, retr. ME SA UR NE PL, Stell. VE ME Nov/Štír, 6.n.d. konj. SL nat., JU konj. 9.n.d.nat., ME 3dec NE!!, SA kva NE!, SA okt CL!!, VE konj. DO!,
v min. cyklu přešla LU 2x ME.
1900 – úmrtí – 5 země, retr. SA UR PL, Stell LU PL UR/Býk, MA 3sep SA!, LU kva CL!, SA kva NE!, T kva SA SL/NE, JU okt NE okt LU kva JU.
Úmrtí - tranzit (pro 12:00GMT) – 7 variab, retr. NE PL, Stell SL UR JU/Střelec, LU kva JU!, SL dec VE!!, VE 3okt PL!!, T kva JU PL/LU, Rádlo SA NE/VE, Prst Sv. LU PL/VE, Duch. tr. SA ME/VE, JU okt VE 3okt PL op JU, JU kva LU 3okt VE okt JU.

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – HLAS KOHOUTA KOKRHÁČE OHLAŠUJE VÝCHOD SLUNCE (tvůrčí a radostná reakce na životní procesy)
Merkur nat. – TELEFONNÍ MECHANICI INSTALUJÍ NOVÉ SPOJE (potřeba vytvořit nové komunikační kanály)
Venuše nat. – HOŘÍCÍ KRB V OPUŠTĚNÉM DOMĚ (je třeba si uvědomit, že i během těch nejpustších období je duchovní síla stále připravena přivítat a přichýlit vrtkavé vědomí, vracející se ke středu)
Jupiter nat. – PŘI BOHOSLUŽBĚ SE OZÝVÁ ZPĚV SKRYTÉHO CHÓRU (naplnění kreativní funkce jedince pomocí jeho účasti na skupinovém úkonu, zasvěceném transcendentnímu uskutečnění jednoty)
Saturn nat. – ŽENA-AKTIVISTKA V EMOTIVNÍM PROJEVU DRAMATIZUJE SVÉ POHNUTKY (vášnivá reakce na hluboký nový zážitek)
Neptun nat. – DÁMA, ZAHALENÁ V LIŠČÍ KOŽEŠINĚ (inteligence a bystrost úsudku jako ochrana ve tvrdých zkouškách a útrapách)
Nov před nar. – HLEDAČ OKULTNÍHO VĚDĚNÍ ČTE STARÝ SVITEK, KTERÝ MU OSVÍTÍ MYSL (po krizi by měl člověk hledět znovu sladit obnovené vědomí s prvotním Zjevením Pravdy o Člověku)
Full – SL: DĚTI VYFUKUJÍ MÝDLOVÉ BUBLINY (kulturní fantazie, jimiž mladá mysl sní své sny o dokonalém naplnění) a LU: NEVYBUCHLÁ BOMBA SVĚDČÍ O NEÚSPĚŠNÉM SPOLEČENSKÉM PROTESTU (nezralé zhodnocení možnosti náhle změnit status quo)
1.Nov – NEUTUCHAJÍCÍ SNAHA LIDSTVA O POZNÁNÍ, SDĚLITELNÉ Z GENERACE NA GENERACI (hluboký smysl pro účast ve společenských procesech a oddanost těmto procesům, které se snaží přinést všem lidem Pravdu a lepší život)
Merkur – vých. elong. – INDIÁNSKÁ SQUAW PROSÍ NÁČELNÍKA, ABY UŠETŘIL JEJÍ DĚTI (láska jako princip vykoupení)
Full – zatm. LU – SL: VYNÁLEZCE PŘEDVÁDÍ LABORATORNÍ EXPERIMENT (nutkavá potřeba dosahovat nového, hnací motor, který je přítomen v kořenech civilizace) a LU: VRÁTNÝ, NESOUCÍ TĚŽKÁ ZAVAZADLA (sebemobilizace v zájmu společenského prospěchu)
ME konj. SL – VOJENSKÁ KAPELA HLUČNĚ MAŠÍRUJE ULICEMI MĚSTA (agresivní glorifikace kulturních hodnot)
2.Nov – KRÁL VÍL PŘICHÁZÍ DO SVÉHO PANSTVÍ (schopnost člověka rozpoznat integrující Princip v dřeni vší existence a vzdát mu poctu)
Dračí ocas nat. – DAV SESTUPUJE Z HORY, KDE VYSLECHL SLOVA VELKÉHO MISTRA (potřeba vtělit inspirující zážitky a učení do každodenního života)
Dračí hlava nat. - INDIÁNSKÝ VÁLEČNÍK DIVOCE UHÁNÍ NA KONI; Z OPASKU MU VISÍ SKALPY (agresivita lidských instinktů v boji za své pozemské pole působnosti)

-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.