Na Pražském zodiaku Slunce právě prochází ulicí: 

22.9. 2021 (0 - 24), GMT
MO 0 CH 0:16  11°10'26" Ar
SO 135 UR 3:32  14°21'19" Ta
MO 150 VE 3:34  12°54'11" Sc
MO 330 UR 6:20  14°21'09" Ta
MA 120 NN 11:59  04°51'07" Ge
ME 270 PL 13:13  24°21'44" Cp
MO 315 NN(True) 14:35  03°39'08" Ge
MO 315 NN 16:52  04°50'28" Ge
SO   LI 19:21  
MO 30 NE 20:11  21°33'12" Pi
MO 60 JU 23:42  23°22'16" Aq

sms MINIKURZ:
AK60: Venuše je doma i v Sedmém domě, který je prostorem setkáváni a výuky k partnerství, ke schopnosti byt vědomě provázanou součástí celku.  ...více

UDÁLOSTI k Novu: 14Vi20 6.9. 1649
21.9. Út
V Norimberku byl podepsán tzv. Prozatímní reces, kterým skončila dlouhá jednání o odchodu švédských vojsk z území říše a habsburské monarchie. Tato smlouva blíže specifikovala termíny vyplácení válečné náhrady Švédsku, za niž se měla jeho vojska stáhnout z cizích území. Po podepsání recesu začaly skutečně vojenské oddíly Švédů opouštět Čechy, jejich odchod z dalších zemí Koruny české se však v důsledku platební neschopnosti monarchie protáhl až do následujícího roku. ...další

POSLEDNÍ ZPRÁVY (iDnes)
Astroložka

Propagujte i svojí stránku


   
Faraday [feredy] Michael, * 22. 9. 1791, + 25. 8. 1867, britský fyzik a chemik; profesor na Royal Institution. Objevil elektromagnetickou indukci, samoindukci, diamagnetismus, zkapalnil plyn, izoloval benzen. Zabýval se elektrochemií (viz též Faradayovy elektrolytické zákony). Zavedl pojmy elektrické a magnetické pole a siločáry. Faradayovy matematické představy formuloval J. C. Maxwell. ...více
KOMENTÁŘ
 Narozen v 7/8 lunačního cyklu, LU přešla SA, čeká ji MA UR.
Nativita:
5 kard, ME stac! , retr. SA PL, Stell. JU ME NE/Váhy, JU mp SL/ME, SA mp SL/VE, ME konj. Spica (VE MA), UR konj. Ras Elased Aus. (SA MA,PL konj. Deneb Algiedi (SA JU), ME tri PL!, JU tri CL!, T kva ME NE,SA/CL!, Rádlo JU SA/UR, VE 2sep PL 3sep LU 2sep VE, Rádlo PL UR/ME.
Sekundární direkce:
Nov před nar. – 6Panna2, 6 kard, 5 vzduch, retr. SA PL, Stell JU ME NE VE/Váhy, MA konj. LU nat.!, VE konj. ME nat.!!, ME okt UR!!, Nov kva CL!!, T kva VE NE,SA/MA, VE kva MA okt Nov okt VE, Rádlo VE NE,SA/PL.
Full před nar. – SL:19Panna34, 5 kard, 5 vzduch, retr. SA PL, Stell. JU ME NE VE/Váhy, JU tri CL!, Yod UR ME/LU, Myst. obd. ME tri PL sex LU tri UR sex ME.
1797 - 1.Nov – 4Váhy46 – zatm. SL, 6 kard, 6 vzduch, 0 var, VE stac! – neasp.! , retr. ME SA PL, Stell. JU ME NE VE/Váhy, Rádlo PL,MA UR/JU ME.
1803 – JU konj. ME - 11Váhy42
1804 – SL konj. JU - 11Váhy54
1817 – VE konj. NE - 27Váhy17
1820 – SL konj. UR – 27Váhy24
1825 – JU konj. ME - 11Váhy42
1826 – 2.Nov – 3Štír58, 5 kard, 0 variab, 5 fix, 0 země, 5 vzduch, retr. VE SA PL, Stell. JU ME NE VE, Nov n SA!!, MA sex NE!, NE 3okt CL!!, Rádlo PL ME/Nov, Rádlo SA,JU ME VE/UR,
v min. cyklu přešla LU 2x přes ME JU a NE.
1836 – VE konj. JU – 18Váhy39
1854 – VE konj. JU – 22Váhy19
1856 – 3.Nov – 3Střelec36, 5 oheň, 0 voda, retr. SA UR, Stell. JU VE NE/Váhy, VE konj. JU!, MA okt NE!, DH konj. JU nat., SA konj DO nat.!, Rádlo PL UR/VE JU, Nov ME 2n MA n JU VE n Nov,
v min. cyklu LU nepřešla ME.
1865 – VE konj. NE 28Váhy57
1867 – úmrtí (pro 12:00GMT) – retr. SA UR, DH konj. JU nat.!!, P.n.d. konj. CL nat!, VE kvint UR!!, SA sep PL!!, V. tri SL SA UR, Duch. tr. PL JU/ME, Rádlo PL UR/ME.
úmrtí – tranzit (pro 12:00GMT) – MA konj. JU nat. přesně!, ME konj. 12.n.d., UR konj. MC n.d.(1,3st), PL konj. 9.n.d.(1,45st), NE konj 8.n.d.!!, T kva MA NE/UR, T kva SA PL/ME, JU sep PL 2sep MA 2sep JU.

Sabiánské symboly:
Slunce nat. – ČLOVĚK, PLNĚ ZAMĚSTNANÝ NALÉHAVÝM ÚKOLEM, ZŮSTÁVÁ HLUCHÝ KE VŠEM SVODŮM (úplné soustředění, nutné k dosažení každého duchovního cíle) a HLEDAČ OKULTNÍHO VĚDĚNÍ ČTE STARÝ SVITEK, KTERÝ MU OSVÍTÍ MYSL (po krizi by měl člověk hledět znovu sladit obnovené vědomí s prvotním Zjevením Pravdy o Člověku)
Merkur nat. – PLÁŽ PLNÁ SPOKOJENÝCH NEDĚLNÍCH VÝLETNÍKŮ (oživující kontakt s mateřskou silou přírody a společné pospolitosti)
Jupiter nat. – KANOE PŘEKONALA NEBEZPEČNÉ PEŘEJE A NYNÍ PLUJE NA KLIDNÉ VODĚ (sebekontrola a rovnováha, nutná k dosažení pevného stavu vnitřní stability)
Uran nat. – CHEMIK PŘEDVÁDÍ SVÝM STUDENTŮM POKUS (lidská mysl prožívá vzrušení z objevování při zkoumání skrytých přírodních procesů)
Neptun nat. – LETADLO STOUPÁ VYSOKO K JASNÉMU NEBI (vědomá schopnost přesáhnout konflikty a tlaky osobního života)
Pluto nat. – ZKLAMANÁ ŽENA, KTERÁ ZTRATILA ILUZE, ODVÁŽNĚ ČELÍ ZDÁNLIVĚ PRÁZDNÉMU ŽIVOTU (schopnost čelit emocionálně zneklidňujícím prožitkům v lidských vztazích silou charakteru a osobní integrity)
Nov před nar. – HARÉM (osudová (ač mnohdy přímo vyhledávaná) podřízenost rozmarům nebo touhám emocionální povahy)
Full před nar. – SL: KARAVANA AUT MÍŘÍ NA ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ (potřeba spolupráce v úsilí o dosažení jakéhokoli "Nového Světa" zkušenosti či prožitku) a LU: STŮL, PROSTŘENÝ K VEČERNÍMU JÍDLU (symbol napovídá, že se potřeby jedince nakonec a v určeném čase setkají s těmi, s nimiž je spojen předivem spirituálních (nebo biologických) energií)
1.Nov – MUŽ ZJEVUJE SVÝM ŽÁKŮM ZÁKLAD VNITŘNÍHO VĚDĚNÍ, NA NĚMŽ BY MOHL BÝT VYBUDOVÁN "NOVÝ SVĚT" (je nutno, aby se mladé duše učily, a to od takového Učitele, který se díky své dlouhotrvající zkušenosti dobral pevných a zářivých pravd, čili "idejí-semen")
Venuše stac. – MLADÍK NESE PŘI RITUÁLU UCTÍVÁNÍ ZAPÁLENOU SVÍCI (výchovná síla ceremonií, vtiskující velké obrazy kultury těm, kteří se sešli, aby se jich zúčastnili)
JU konj. ME a SL konj. JU – TRANSMUTACE PLODŮ MINULÝCH ZKUŠENOSTÍ V SEMENA, KTERÁ ZACHYTÍ VĚČNĚ TVOŘIVÉHO DUCHA (Repolarizace vnitřních energií, vedoucí k tvůrčí centralizaci vědomí)
1.VE konj. NE a SL konj. UR – ČLOVĚK SI ZAČÍNÁ BÝT VĚDOM TOHO, ŽE JEJ OBKLOPUJÍ DUCHOVNÍ SÍLY A POMÁHAJÍ MU (na všech úrovních existence přichází uvědomění: člověk není nikdy sám - "společenství", ať už viditelné či neviditelné, podporuje jeho snahy)
JU konj. ME – NÁMOŘNÍ KAPITÁN NA PENZI POZORUJE LODI, JAK VPLOUVAJÍ DO PŘÍSTAVU A ZASE ODPLOUVAJÍ (schopnost dosáhnout objektivního a jasného pochopení situací, které jsme kdysi hluboce prožívali)
2.Nov a VE konj. JU – TŘI "STAŘÍ MISTŘI", VYSTAVENÍ VE ZVLÁŠTNÍM ODDĚLENÍ GALERIE (potřeba vrátit se v čase zmateného hledání nových hodnot v chaotické společnosti k pramenům)
2.VE konj. JU – HLAS KOHOUTA KOKRHÁČE OHLAŠUJE VÝCHOD SLUNCE (tvůrčí a radostná reakce na životní procesy)
3.Nov – MALÉ DÍTĚ, POVZBUZOVANÉ RODIČI, SE UČÍ CHODIT (přirozená pomoc a asistence vyšších sil během krizí růstu)
Dračí ocas nat. – HAD, SVÍJEJÍCI SE POBLÍŽ MUŽE A ŽENY (bipolární vztah jako způsob identifikace s neosobním rytmem přirozené energie)
Dračí hlava nat. - ČLOVĚK, ODPOČÍVAJÍCÍ ZA HORKÉHO POLEDNE (potřeba obnovy sil v průběhu společenského modelu každodenní činnosti)


-------------------------
VÝZNAMY POUŽITÝCH ZKRATEK
mody: kardinální – kard, fixní – fix, variabilní – variab
planety: Slunce –SL, Luna – LU, Merkur – ME, Venuše – VE, Mars – MA, Jupiter – JU, Saturn – SA, Uran – UR, Neptun – NE, Pluto – PL, Dračí ocas – DO, Dračí hlava – DH, (Černá Luna – CL)
aspekty: 0 konjunkce – konj, 180 opozice – op, 153,75 triseptil – 3sep(102,5 2sep, 51,25sep), 150 kvinkunx – kvink, 135 trioktil/seskvikvadrát – 3okt (okt), 120 trigon – tri, 90 kvadratura – kva, 72 kvintil – kvi, 60 sextil – sex, novil - n
narození – nar, Novoluní – Nov, Úplněk – Full, nativní – nat, direkce – dir., sekundární direkce – sek.dir., planetární/planety – pl., elongace – elong., západní – záp., východní – vých.
k aspektům: ! přesné do 0,5st., !! přesné do 10min, (další asp. bez označení mají orbis +-1st.)
retrográdní - retr., Stacionární - stac!, Stellium - Stell.